ComParte
Soile Loukusa ja Satu Saalasti

Tietoa meistä

ComParte – kommunikoida ja jakaa. Yrityksen nimi kuvastaa toiminnan ydinsisältöjä. Nimi juontaa juurensa siihen, että koemme yhdessä rakennetun ja jaetun tiedon arvokkaaksi oman osaamisemme kannalta. Yhteistä osaamista olemme rakentaneet kurssikavereina yliopisto-opintojemme alusta alkaen. Nyt haluamme puolestaan osaltamme jakaa tutkimus- ja kliinisessä työssä meille kertynyttä tietoa. Seuraamme koko ajan aktiivisesti alamme tutkimusta, ja uusin, ajankohtainen tieto voi välillä myös haastaa aikaisempia näkökulmia. Tutkijakoulutuksemme ansiosta osaamme arvioida tutkimustuloksia kriittisesti – ja jakaa olennaisen.

Toimintamme ComPartella perustuu vahvaan tieteelliseen pohjaan sekä nyky-yhteiskunnan muuttuviin kommunikointi- ja toimintatapoihin. Tavoitteenamme on tuoda korkealaatuista kuntoutus- ja oppimisosaamista eri puolille maailmaa. Olemme sitoutuneita tarjoamaan sinulle laadukasta palvelua.

 

Kehitämme ja tarjoamme tutkimusperusteisia kommunikaation kuntoutukseen ja oppimiseen liittyviä palveluita, sähköisiä sovelluksia sekä muita materiaaleja. Lisäksi tarjoamme puheterapeuttista ohjauspalvelua sekä tutkimusperusteista tietoa mm. terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen tarjoaman tuen pohjaksi.

Tarjoamme tutkimusperusteista sosiaaliseen kommunikaatioon, kieleen ja puheeseen liittyvää koulutusta. Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi lasten kommunikaation, kielen ja puheen taustamekanismeja, piirteistöä, arviointia ja tukikeinoja.

Tarjoamme ammattilaisille ja vanhemmille yksilöllisesti toteutettavaa konsultaatiota ja ympäristön ohjausta esim. nepsy-lasten ja kielihäiriölasten haasteisiin