Palvelut

Tarjoamme tutkimusperusteista sosiaaliseen kommunikaatioon, kieleen ja puheeseen liittyvää koulutusta. Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi lasten kommunikaation, kielen ja puheen taustamekanismeja, piirteistöä, arviointia ja tukikeinoja.

Tarjoamme ammattilaisille ja vanhemmille yksilöllisesti toteutettavaa konsultaatiota ja ympäristön ohjausta esim. nepsy-lasten ja kielihäiriölasten haasteisiin.